องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เเละเลื่อนค่าตอบเเทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา เเละการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา เเละการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาการปรับเลื่อนค่าตอบเเทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 22 ก.ย. 2566 ]1
5 ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลเเละลูกจ้างประจำ [ 6 ก.ย. 2566 ]2
6 แผนพัฒนาบุคลากร [ 18 เม.ย. 2565 ]3
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]4
8 หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]4