องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนท้องถิ่นรายงานการดำเนินงาน ปี 2566-2570 [ 3 ก.ค. 2567 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]8
3 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 31 ต.ค. 2566 ]22
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.-2566-2570 [ 30 ต.ค. 2565 ]14
5 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 30 ต.ค. 2565 ]10