องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 17 ก.ค. 2567 ]0
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 29 เม.ย. 2567 ]5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]8
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 [ 4 มี.ค. 2567 ]14
6 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 30 มิ.ย. 2566 ]13
7 แบบรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปี-พ.ศ.-2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]11