องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 [ 28 ก.พ. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ถนนคอนกรีต บ้านลาดใหญ่ ม.7 [ 28 ก.พ. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ถนนคอนกรีต ซอย 1 หมู่ 3 [ 28 ก.พ. 2566 ]1
4 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง-บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 [ 28 ก.พ. 2566 ]1
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง คสล. บ้านผาชมภู [ 28 ก.พ. 2566 ]1
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง-สุขสำราญ-วะยาว-ม.10 [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง-ปรับปรุงถนนลูกรัง-ซอยยายทุเรียน-หมู่-8 (1) [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง-ถนนหินคลุก-หมู่-7 [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง-ถนนลูกรัง-หนองแวง-โสกรวก-ม.2 [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง-ถนนคอนกรีต-คุ้มหินลาดน้อย-ม.16 (1) [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
11 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง-ถนน-ค.ส.ล.-คุ้มบ้านเดิ่นพัฒนา-หมู่-14 (1) [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
12 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายมอมะเกลือ หมู่ที่ ๑๑ [ 23 ธ.ค. 2565 ]2
13 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง คสล. ซอย ๒ หมู่ ๓ [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
14 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนเมือง หมู่ที่ ๔ [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕ [ 22 ธ.ค. 2565 ]1
17 การเปิดเผยราคากลาง ลูกรัง คุ้มมอแดงซับพยุง บ้านดอนเมือง [ 15 ก.ย. 2565 ]1
18 การเปิดเผยราคากลาง ลูกรัง คุ้มวัด หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
19 การเปิดเผยราคากลาง ลูกรัง ไปวัดลาดใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
20 การเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
21 การเปิดเผยราคากลาง หินคลุก ซอยยายมนต์ หมู่ 6 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
22 การเปิดเผยราคากลาง ลาดยาง หมู่ที่ 9 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
23 การเปิดเผยราคากลาง ลาดยาง หมู่ที่ 7 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
24 การเปิดเผยราคากลาง ลาดยาง หมู่ที่ 3 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
25 การเปิดเผยราคากลาง รางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
26 การเปิดเผยราคากลาง ถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
27 การเปิดเผยราคากลาง ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
28 การเปิดเผยราคากลาง ถนนลูกรัง (สระคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 1 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
29 การเปิดเผยราคากลาง ถนนลูกรัง (ดงเค็ง) หมู่ที่ 1 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
30 การเปิดเผยราคากลาง ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
31 การเปิดเผยราคากลางงซ่อมแซมถนน ม.7-6 [ 15 ก.ย. 2565 ]1
32 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง ลาดยาง (อบต.-ซับกระสังข์) หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2565 ]2
33 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง ลาดยาง หนองแวง - โสกรวก หมู่ที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2565 ]1
34 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง-หินคลุก-บ้านนาหว้า-หมู่ที่-5 [ 23 ก.พ. 2565 ]1