องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
O15 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง-ซับกระสังข์ ช่วงผาแดงหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2567 ]28
2 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]7
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 [ 6 มิ.ย. 2567 ]15
4 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]22
5 ประกาศสรุปผลกาารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 เม.ย. 2567 ]14
6 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]17
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหน่วยงานพระราชบัญญัติ [ 21 มี.ค. 2567 ]20
8 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 21 มี.ค. 2567 ]12
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]18
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.1 บ้านบุคา ม.3 [ 13 ก.พ. 2567 ]17
11 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง คสล. สายหน้าบ้านที่ทำการกำนันสิริวัฒน์ ม.12 [ 13 ก.พ. 2567 ]15
12 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาหว้า-บุคา บ้านนาหว้า ม.5 [ 13 ก.พ. 2567 ]16
13 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]18
14 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง-ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองแวง-เลิศมงคล บ้านซับพยุง ม.9 [ 1 ก.พ. 2567 ]39
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.ยายลอย ม.15 [ 1 ก.พ. 2567 ]18
16 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566 [ 17 ม.ค. 2567 ]32
17 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]19
18 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]19
19 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-กันยายน-2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]33
20 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]26
21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]22
22 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]26
23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-พฤษภาคม-2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]26
24 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-เมษายน-2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]23
25 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]56
26 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-กุมภาพันธ์-2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]11
27 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]10
28 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]12
29 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]9
30 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]12
31 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 [ 17 ก.ย. 2565 ]11
32 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]11
33 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกรกฏาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]11
34 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน-2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]12
35 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]8
36 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]10
37 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]10
38 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม -2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]9