องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 

 

 


📍 วันที่ 23 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้เข้าพิธีรับมอบคบไฟจากอำเภอด่านขุนทด เพื่อส่งมอบต่อให้สตรีชาวสีคิ้วทุกตำบล และส่งมอบคบไฟต่อให้อำเภอสูง


📍 วันที่ 23 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้เข้าพิธีรับมอบคบไฟจากอำเภอด่านขุนทด เพื่อส่งมอบต่อให้สตรีชาวสีคิ้วทุกตำบล และส่งมอบคบไฟต่อให้อำเภอสูงเนิน เพื่อนำไปประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

2024-05-14
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-11
2024-02-29