องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้น ที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประเมินคุณธรร


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้น ที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

2024-06-14
2024-06-03
2024-05-28
2024-05-14
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-21