สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ] ..........................................................................................
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหน่วยงานพระราชบัญญัติ [ 21 มี.ค. 2567 ] ..........................................................................................
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ] ..........................................................................................