วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 1 บ้านบุคา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet Pro MFP M๒๒๗sdn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กธ 9600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยยายลอย บ้านเลิศมงคล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองแวง-เลิศมงคล ช่วงบ้านซับพยุง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง