ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
รายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การนำแผนไปปฏิบัติ
ประวัติความเป็นมา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 2555-2557
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงานประจำปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองสวัสดิการสังคม
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
งานบริหารบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รับสมัครงานราชการ
ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของพนักงานของเรา
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
หมู่ที่ 1 บ้านไพรสาลี
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 3 บ้านบุคา
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเมือง
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเมือง
หมู่ที่ 5 บ้านนาหว้า
หมู่ที่ 6 บ้านซับกระสังข์
หมู่ที่ 7 บ้านลาดใหญ่
หมู่ที่ 8 บ้านปางโก
หมู่ที่ 9 บ้านซับพยุง
หมู่ที่ 10 บ้านสุขสำราญ
หมู่ที่ 11 บ้านผาแดง
หมู่ที่ 12 บ้านผาชมภู
หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 14 บ้านเดิ่นพัฒนา
หมู่ที่ 15 บ้านเลิศมงคล
หมู่ที่ 16 บ้านลาดอุดม
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
เมนูทางขวา
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการต่อประชาชน
ข้อมูล ITA
คู่มือประชาชนการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
สายตรงผู้บริหาร
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,937,993

แบบสอบถาม
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.