ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูล ITA ปี 2566
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     หมู่ที่ 1 บ้านไพรสาลี 

หมู่ที่ 1 บ้านไพรสาลี
หมู่ที่ 1 บ้านไพรสาลี  


ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

บ้านไพรสาลี

บ้านไพรสาลีตั้งอยู่ตำบลดอนเมือง  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก   แต่เดิมอยู่ในตำบลหนองน้ำใสทั้งหมู่บ้าน  ในปี  พ..  2526   และได้แยกออกจากตำบลหนองน้ำใสเป็นตำบลดอนเมือง  เมื่อปี พ..  2529   พื้นเพเดิมชาวบ้านเป็นคนอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์   อพยพมาหาที่ทำการเกษตรกรรม  ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน นายทองอินทร์   พิมพ์สระเกษ    ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นภาษาไทย   อีสาน  ไทยโคราช

 ลักษณะทั่วไป  

-          มีเนื้อที่ 1,970  ไร่    ใช้ทำการเกษตร  1,840  ไร่

-          จำนวนครัวเรือน  74 ครัวเรือน

-          จำนวนประชากรทั้งหมด  285  คน  (ชาย 148 หญิง  137)       

   อาชีพ

     ชาวบ้านไพรสาลีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่   มันสำปะหลัง  พริก  อ้อย


ศาสนา 

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัดประจำหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นที่รวมจิตใจของชาวบ้าน


ลักษณะภูมิประเทศ

            บ้านไพรสาลี  ทิศใต้จะติดกับบ้านชุมสามเรณู  ตำบลหนองน้ำใส  สภาพโดยทั่วไปจะมี  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว   ส่วนมากพื้นที่จะเป็นพื้นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ  เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม

สภาพเศรษฐกิจ

-   รายได้เฉลี่ย  ประมาณ  37,535  บาท/คน/ปี

-   ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำการเกษตรกรรมประมาณ  1,840  ไร่  ปลูกอ้อย และ มันสำปะหลัง 

-    ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนมีเส้นทางการคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพในทางสังคม

-  สภาพครัวเรือนชาวบ้านไพรสาลีมีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุ่น

-   ประชาชนมีสุขภาพดี  ดังจะเห็นได้จากสถานีอนามัยตำบล  ออกให้คำแนะนำให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพ  และให้ความรู้ในด้านสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมทุกสัปดาห์

-   ผู้สูงอายุและพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  โดย อบต.ดอนเมืองดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ   ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นรายเดือน็็็็  

 ประเพณี

          ชาวบ้านไพรสาลีจะยึดประเพณีตามพระพุทธศาสนาจึงมีประเพณีแทบทุกเดือน    แต่ละประเพณีที่โดดเด่นคือจะมีประเพณีบุญบั้งไฟ  เดือน มิถุนายน เพื่อเป็นสัญญาณในการทำเกษตรกรรม  และที่ทำเป็นประจำทุกปี  คือ  ประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 67 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,986,389

อบต.ในเครือข่าย

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.