ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูล ITA ปี 2566
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการมอบผุ้ผู้พิการ ประจำปี ๒๔๖๐
ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินการทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
รณรงค์สร้างความดีถวายเพื่อพ่อหลวง
ต้อนรับผู้ว่าตรวจเยี่ยมประชาชน ตามโครงการ "คนโคราช ไม่ขาดน้ำอีกต่อไป"
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ข้ารราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง "รวมพลังแห่งความภักดี" ปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมอธิฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา ทำความดีตามหลักคำสอน
การจัดทำฝายแบบประชารัฐกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายใต้โครงการ "คนโคราช ไม่ขาดน้ำอีกต่อไป" ณ บ้านลาดอุดม หมุ่ที่ 16 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดบ้านดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านลาดใหย่ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ องคการบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
โครงการพัฒนาสักยภาพผู้ปกครอง ๓-๕ ปี ด้านทันตสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
อบรมประเมิณสักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559
อบรมการป้องกันอัคคีภัย การฝึกว้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีภัย ศพด. อบต.ดอนเมือง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,986,792

อบต.ในเครือข่าย

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.