ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูล ITA ปี 2566
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 นำโดยท่าน ฉลอง ทุมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง คณะผู้บริหารสภา กำนัน และผู้นำชุมชน ได้ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ประชุมเตรียมความพร้อม อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้านเกี่ยวกับแหล่งน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2566 วันที 14 กุมภาพันธ์ 2566 
วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ปี 2566
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง มอบขนมและของขวัญวันเด็กให้กับเด็กในเขตโรงเรียน องค์ฏการบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ร่วมกับชาวบ้านซับกระสังข์ ร่วมกันซ่อมสะพานคุ้มหนองแสบง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1  
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอันตรายแก่เด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง นำโดย ท่านฉลอง ทุมขุนทด และคณะผู้บริหาร พร้อมกองช่าง เข้าสำรวจถนนภายในตำบลดอนเมือง
การประชุมพนักงาน อบต.ดอนเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด 
โครงการทัศนศึกษาและเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,986,745

อบต.ในเครือข่าย

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.