ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA ปี 2566
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายประขวน บัวระบัตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
โทรศัพท์ : 090-6047066


นายนิพล เพียซ้าย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
โทรศัพท์ : 088-6590963


นายรณชัย ตัวสระเกษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
โทรศัพท์ : 061-1897113


นายประสงค์ ภิญโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
โทรศัพท์ : 065-2787936


นายวีรพล สอจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
โทรศัพท์ : 0860549751


นายสุชาติ เพ็ชรจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
โทรศัพท์ : 090-2716037


นายเจนจบ เชิดกฤษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
โทรศัพท์ : 098-5636225


นายสุทัศน์ แพงจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
โทรศัพท์ : 062-2729739


นายนิพล เพียซ้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
โทรศัพท์ : 088-6590963


นายภิรมย์ นาคพุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
โทรศัพท์ : 0883753954


นายประขวน บัวระบัตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
โทรศัพท์ : 090-6047066


นายฉลวย เตียนจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
โทรศัพท์ : 080-6211466


นายบำรุง ปานโตนด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
โทรศัพท์ : 098-1501767


นายศรวัสย์ พิมพ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
โทรศัพท์ : 080-2832648


นางอรชร สอนจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
โทรศัพท์ : 062-1959635


นางสัจจา เลิศกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
โทรศัพท์ : 092-3204222


นางอำพร งันขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
โทรศัพท์ : 083-3747152


นายจักรประสงค์ โกจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖
โทรศัพท์ : 082-8617683


นายกิจา เขษมสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
โทรศัพท์ : 084-8332784
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.12.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,099,858

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
งานสาธารณสุข
ทั่วไป

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.