ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายประขวน บัวระบัตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง


นายนิพล เพียซ้าย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง


นายรณชัย ตัวสระเกษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นายประสงค์ ภิญโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


นายวีรพล สอจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายสุชาติ เพ็ชรจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔


นายเจนจบ เชิดกฤษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕


นายสุทัศน์ แพงจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖


นายนิพล เพียซ้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗


นายภิรมย์ นาคพุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘


นายประขวน บัวระบัตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙


นายฉลวย เตียนจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐


นายบำรุง ปานโตนด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑


นายศรวัสย์ พิมพ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒


นางอรชร สอนขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓


นางสัจจา เลิศกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔


นางอำพร งันขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕


นายจักรประสงค์ โกจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖


นายกิจา เขษมสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
สายตรงผู้บริหาร
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,937,875

แบบสอบถาม
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.