ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูล ITA ปี 2566
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

สภาพทางสังคม 

       ด้านการศึกษา

 
 
หน่วยการศึกษา
 
 
จำนวน (แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชน
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

1
 
 
-
1
-
-
รวม
8
 
      สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
สถาบัน/องค์กรทางศาสนา
 
 
จำนวน (แห่ง)
-       วัด
-       สำนักสงฆ์
0
12
รวม
12
 
 
 
      ด้านการสาธารณสุข
 
          ตำบลดอนเมืองมีสถานีอนามัยประจำตำบลคือ สถานีอนามัยบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ให้บริการครอบคลุมทั้ง 16 หมู่บ้าน ในตำบลดอนเมือง มีบุคลากรประจำ 2 คน ดังนี้
 
-      เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน
-      พยาบาลเทคนิค 1 คน
-     โดยมีอัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ 95

       

      

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 67 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,986,503

อบต.ในเครือข่าย

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.