ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

สภาพทางสังคม 

       ด้านการศึกษา

 
 
หน่วยการศึกษา
 
 
จำนวน (แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชน
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

1
 
 
-
1
-
-
รวม
8
 
      สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
สถาบัน/องค์กรทางศาสนา
 
 
จำนวน (แห่ง)
-       วัด
-       สำนักสงฆ์
0
12
รวม
12
 
 
 
      ด้านการสาธารณสุข
 
          ตำบลดอนเมืองมีสถานีอนามัยประจำตำบลคือ สถานีอนามัยบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ให้บริการครอบคลุมทั้ง 16 หมู่บ้าน ในตำบลดอนเมือง มีบุคลากรประจำ 2 คน ดังนี้
 
-      เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน
-      พยาบาลเทคนิค 1 คน
-     โดยมีอัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ 95

       

      

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
สายตรงผู้บริหาร
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,937,994

แบบสอบถาม
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.