ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูล ITA ปี 2566
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

 

การบริการพื้นฐาน 

      การคมนาคม 
 
-       ประชาชนใช้การคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางหลัก มี 2 เส้นทาง คือ จากแยก อบต.ดอนเมืองไป   หมู่ที่ 8 บ้านปางโก และจากแยก อบต.ดอนเมืองไปหมู่ที่ 6 บ้านซับกระสังข์
-       ถนนภายในตำบลและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ถนน คสล. และถนนลาดยาง
-       ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนดินและถนนลูกรังมีสภาพชำรุดรอการพัฒนา
-       การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
 
      การโทรคมนาคม
 
 
การโทรคมนาคม
 
 
จำนวน (แห่ง)
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
โทรศัพท์สาธารณะ
โทรศัพท์บ้าน(พื้นฐาน)

 
-
19
15
 
รวม
 
 
34
 
      บริการไฟฟ้า 
 
-       หมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเป็นบ้านที่สร้างใหม่และขยายตัวจากหมู่บ้านเดิมซึ่งยังไม่ดำเนินการขอ
 
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
จำนวน (แห่ง)
 
ลำน้ำ/ลำคลอง
บึง/หนองน้ำ
ห้วย/ลำธาร
 
 
4
1
9
 
รวม
 
 
14
    
      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
จำนวน (แห่ง)
 
สระน้ำ
ฝาย/พนังกั้นน้ำ
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำบาดาล
ระบบประปาหมู่บ้าน
 
34
4
37
17
16
 
 
รวม
 
 
108
 
 
      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
จำนวน (ไร่)
 
ป่าสงวนแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านปางโก หมู่ที่ 8
ป่าสงวนแห่งชาติ เอฟพีที บ้านปางโก หมู่ที่ 8
ป่าสงวนแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบ้านปางโก หมู่ที่  8
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแดง ป่าหนองเเวง - ดงพญาเย็น หมู่ที่ 2
 
 
5,000
5,500
 20
1,200
 
รวม
 
 
11,720
 
      มวลชลจัดตั้ง
 
 
มวลชลจัดตั้ง
 
 
จำนวน
 
-       ลูกเสือชาวบ้าน
-       กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
-       กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน(อส.)
 
 
-       100 คน
-       16 หมู่บ้าน
-       32 คน

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,986,731

อบต.ในเครือข่าย

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.