ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA ปี 2566
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

   

   

 
      การประกอบอาชีพของประชาชน
 
             โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร เป็นหลัก สภาพรวมทางเศรษฐกิจ   ของตำบลดังนี้  

 

 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
ทุกประเภทรวมกันต่อปี(บาท)
 
ต่ำกว่า
10,000
10,000 –
19,999
20,000 –
29,999
30,000 –
49,999
50,000 –
99,999
100,000
-
499,999
1
ไพรสาลี
3
8
5
10
16
6
2
หนองแวง
0
5
6
19
68
41
3
บุคา
0
0
4
12
46
36
4
ดอนเมือง
0
3
3
28
61
15
5
นาหว้า
4
3
7
16
49
38
6
ซับกระสังข์
1
8
9
15
23
22
7
ลาดใหญ่
2
8
6
16
25
12
8
ปางโก
0
14
42
50
34
0
9
ซับพยุง
0
4
11
18
12
12
10
สุขสำราญ
1
3
2
4
15
20
11
ผาแดง
0
14
22
19
24
10
12
ผาชมภู
1
0
5
11
21
2
13
หนองปรือ
0
8
7
19
30
14
14
เดิ่นพัฒนา
0
0
13
21
15
7
15
เลิศมงคล
0
3
0
7
33
39
16
ลาดอุดม
0
3
0
0
16
25
รวม
12
84
142
265
488
290
 
 
หน่วยธุรกิจต่างๆ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
หน่วยธุรกิจ
 
 
จำนวน (แห่ง)
 
ธนาคาร
โรงสี
โรงแรม
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ(ถังลอย)
โรงงานอุตสาหกรรม
ร้านค้า(กิจการค้าปลีก)
ร้านรับซ่อมยานยนต์(รวมจักรยาน/สามล้อถีบ)
 
-
5
-
4
-
51
6
 
รวม
 
66
 
 

        

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,099,053

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
งานสาธารณสุข
ทั่วไป

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.