ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

“ เกษตรกรเพิ่มรายได้ ก้าวไกลทางการศึกษา
พัฒนาสังคม การคมนาคมสะดวก ”

 พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

-  สร้างระบบบริการจัดการที่ดีรวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ประปา ไฟฟ้า สยนับสนุนแนวาทางการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล และการจัดวางผังเมือง ให้เป็นระบบ
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการมีงานทำของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ
-  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกาารสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ สางเสริมเกษตรอินทรีย์ และพืชผักปลอดสารพิษ
-  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยหลือผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็แ คนพิการ คนชรา อย่างเท่าเทียมกัน
-  ส่งเสริมหรับปรุงขบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

      

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

            ตำบลดอนเมือง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไพรสาลี หมู่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ 3 บ้านบุคา หมู่ 4 บ้านดอนเมือง หมู่ 5 บ้านนาหว้า หมู่ 6 บ้านซับกระสังข์ หมู่ 7 บ้านลาดใหญ่ หมู่ 8 บ้านปางโก หมู่ 9 บ้านซับพยุง หมู่ 10 บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 บ้านผาแดง หมู่ 12 บ้านผาชมภู หมู่ 13 บ้านหนองปรือ หมู่ 14 บ้านเดิ่นพัฒนา หมู่ 15 บ้านเลิศมงคล หมู่ 16 บ้านลาดอุดม
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
สายตรงผู้บริหาร
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,901,528

แบบสอบถาม
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download