ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA ปี 2566
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง  
             “ เกษตรกรเพิ่มรายได้   ก้าวไกลทางการศึกษา  พัฒนาสังคม  การคมนาคมสะดวก”

เป้าประสงค์

  1. พัฒนาตำบลตำบลดอนเมือง  ให้เป็นท้องถิ่นที่มีความสะดวก ปลอดภัย  ด้านการสาธารณูปโภค การคมนาคม/ขนส่ง   เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
  2. พัฒนาแหล่งน้ำ  ให้มีความเพียงพอในการเกษตรกรรม  ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
  3. พัฒนาสังคมให้ทั่วถึง  เพื่อเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาอาชีพเสริมของประชาชนในพื้นที่/ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริ/ ส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่นให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  6. ส่งเสริม/ อนุรักษ์พื้นทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่  และเกิดความสมดุลมากที่สุด
  7. พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก  
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,098,979

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
งานสาธารณสุข
ทั่วไป

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.